ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ธวัชชัย    กันตี
ตำแหน่ง
ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านสันต้นหมื้อ
สังกัด
สพป.เชียงใหม่ เขต 3