ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย พจน์    ชมภูวิเศษ
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ชุมแพวิทยายน
สังกัด
สพม.เขต 25(ขอนแก่น)