ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย คมกริช    นาไชยธง
ตำแหน่ง
ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
หนองเสาเล้าวิทยาคาร
สังกัด
สพม.เขต 25(ขอนแก่น)