ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง จีรพรรณ    แสงพรหม
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
สะอาดสมศรีวิทยา
สังกัด
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1