ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย การันต์    เพชรี่
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ศรีบางไทร
สังกัด
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2