ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ปวีณา    โสภา
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
นางรองพิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 32(บุรีรัมย์)