ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ทินกร    อรัญโชติ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา
สังกัด
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1