ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ศรีสุวรรณ    บรรเทา
ตำแหน่ง
ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านสะอาดดอนเงิน
สังกัด
สพป.มหาสารคาม เขต 3