ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ชินวัฒน์    วังสุขี
ตำแหน่ง
นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านนาหัวบ่อ
สังกัด
สพป.นครพนม เขต 2