ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ศุภชัย    หัวใจเพ็ชร์
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดบางช้างเหนือ
สังกัด
สพป.นครปฐม เขต 2