ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อนุสร    สวัสดิ์ชาติ
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดนราภิรมย์
สังกัด
สพป.นครปฐม เขต 2