ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นางสาว เกศรินทร์    สายสอิ้ง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน สารภีพิทยาคม
สังกัด สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)