ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว พรรณวรินทร์    ยิ้มแย้ม
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดช้างใหญ่(ประคณห์คดีประชารัฐ)
สังกัด
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1