ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ปาริมา    ธีระกันธ์
ตำแหน่ง
ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
พรานกระต่ายพิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร)