ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ภูวิธ    เนื้อไม้
ตำแหน่ง
ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
พรานกระต่ายพิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร)