ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว นุจรี    หอมรื่น
ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
พรานกระต่ายพิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร)