ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว อรพินท์    กึกก้อง
ตำแหน่ง
ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา
สังกัด
สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร)