ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ชูชาติ    ตากิ่มนอก
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)
สังกัด
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1