ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ประดิษฐ์    บานแย้ม
ตำแหน่ง
นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองหอย
สังกัด
สพป.อุบลราชธานี เขต 3