ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย นิพนธ์    โนวะ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโคกกว้าง
สังกัด
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1