ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง สมจิตร    ศุภนิรันดร์
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านดอนไทรงาม
สังกัด
สพป.ชุมพร เขต 1