ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง บุญเลิศ    ยิ้มน้อย
ตำแหน่ง
ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านดอนไทรงาม
สังกัด
สพป.ชุมพร เขต 1