ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สว่าง    สืบสันต์
ตำแหน่ง
ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านยางบ่อภิรมย์
สังกัด
สพป.สุรินทร์ เขต 2