ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง มณฑิรา    โสกี่
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
สหกรณ์นิคมอ่าวลึก3
สังกัด
สพป.กระบี่