ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง มณฑิรา    โสกี่
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน สหกรณ์นิคมอ่าวลึก3
สังกัด สพป.กระบี่