ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ซอลีฮะห์    เลาะยีเยาะ
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ชุมชนบ้านตาแกะ
สังกัด
สพป.ปัตตานี เขต 1