ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ศักดิ์ดา    ศรีผาวงศ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
จารย์วิทยาคาร
สังกัด
สพม.เขต 33(สุรินทร์)