ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สุรเชษฐ์    นนสุราช
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
สว่างแดนดิน
สังกัด
สพม.เขต 23(สกลนคร)