ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว สมไสว    ละเลิศ
ตำแหน่ง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วนาสวรรค์
สังกัด
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3