ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง วัลยาภรณ์    ศักดา
ตำแหน่ง
ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วนาสวรรค์
สังกัด
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3