ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว มัฌชิญา    รัตนสุภา
ตำแหน่ง
ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดหูรอ
สังกัด
สพป.ชุมพร เขต 1