ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง อภิชณา    แจ้งใจเย็น
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดแหลมปอ
สังกัด
สพป.ชุมพร เขต 2