ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สมพงษ์    จินดารุ่งเรืองรัตน์
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
คลองบางกระทึก
สังกัด
สพป.นครปฐม เขต 2