ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง พรกนก    นนทโชติ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านคลองทราย ประชาอุทิศ
สังกัด
สพป.กระบี่