ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ลภัสรดา    แซ่อุ้ย
ตำแหน่ง
ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านปะกาฮะรัง
สังกัด
สพป.ปัตตานี เขต 1