ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง เลิศลักษณ์    ยิ่งเกียรติกุล
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดหูรอ
สังกัด
สพป.ชุมพร เขต 1