ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง วลีพร    ศีลสมบูรณ์
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ยางตลาดวิทยาคาร
สังกัด
สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์)