ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ทัศนีย์    ทุมกิ่ง
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
สังกัด
สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี)