ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ธีรวัฒน์    ภูพานทอง
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ยางตลาดวิทยาคาร
สังกัด
สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์)