ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง นิรัญดา    ภูโอบ
ตำแหน่ง
ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ยางตลาดวิทยาคาร
สังกัด
สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์)