ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เจตน์สฤษฎิ์    ศรีสุวรรณ
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
สังกัด
สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี)