ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สมโชค    สุทธิเมธานันท์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองพลับ
สังกัด
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2