ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สำนวน    แก้วสุวรรณ์
ตำแหน่ง
ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านไทยสามารถ
สังกัด
สพป.สระแก้ว เขต 2