ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง โรฮ์ฮาณีย์    เจะแม
ตำแหน่ง
ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ชุมชนบ้านตาแกะ
สังกัด
สพป.ปัตตานี เขต 1