ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ศิริรัตน์    ไชยมานันต์
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านเชียงอาด
สังกัด
สพป.หนองคาย เขต 2