ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ธเนศ    สถิรวิวัฒน์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านบุยายแลบ
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 3