ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว คณิตา    พลยุทธ
ตำแหน่ง
ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองแวง
สังกัด
สพป.สระแก้ว เขต 2