ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย มานะจิตต์    รัตนมณี
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดนากุน
สังกัด
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4