ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วิสุทธิ์    ชายภักตร์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านสามแยก
สังกัด
สพป.ตรัง เขต 1