ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เอกลักษณ์    ชนม์ประกาย
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดตาขัน
สังกัด
สพป.ระยอง เขต 1