ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อดิศักดิ์    หวังอาลี
ตำแหน่ง
ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านต้นสน
สังกัด
สพป.พัทลุง เขต 2